בואו נשחק משחק קצר.
שאלה ותשובה.

ממה הארגון שלך מורכב?
ברשותך, ננסה רגע לנחש, אנשים.
מיהם הלקוחות שלך?
גם. אנשים.
מסקנה: בשביל לחולל שינוי, צריך להבין אנשים.  
בדיוק בשביל זה אנחנו פה.

העקרונות המנחים
שלנו

לשאול כל הדרך אל הפתרון.

(גם אם היא ארוכה ומפותלת)

אנחנו מתמקדים בעובדות, לא בדעות.

(זה לא אומר שדעתך אינה חשובה לנו)

שינויים קטנים יוצרים השפעה גדולה

(את זה אמר חתן פרס נובל, לא אנחנו)

הבנת התנהגות - זו השורה התחתונה

(הבנת מה עשינו פה?)